Onderwijskundige methodes

Op school maken wij gebruik van methodes, die gebruikt worden als leidraad voor een bepaald vak. Hieronder vindt u een overzicht van de door ons gebruikte methodes:
 
Vak                                  
                         Methode
Rekenen                                                 Wereld in getallen 
Technisch lezen                         
              Estafette (groep 4 t/m 8)
Begrijpend lezen                                  
   Nieuwsbegrip (groep 5 t/m 8)
Spelling                                                   Staal
Schrijven                                                 Pennenstreken  (groep 2 t/m 8)                                          
      
                                                                                        
Wereldoriëntatie                                      Blink
Muziek                                                     Muziek in de basisschool (groep 1 t/m 8)
Tekenen                                                   Laat maar zien ( webbased 1-8)
Handvaardigheid                                     Laat maar zien ( webbased 1-8)
Engels                                                     Hello World (goep 7 en 8)
Bewegingsonderwijs                               Praktijkboek Bewegingsonderwijs ( 1-8)
Sociaal-emotionele ontwikkeling             De vreedzame school
Voorbereiden taal en rekenen                 Kleuterplein (groep 1 en 2)

'Een verstandige vraag is de helft van de wijsheid'

Neem gerust contact met ons op