De vreedzame school

Sinds dit schooljaar werkt De Dorendal met de aanpak van De Vreedzame school. De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

We hebben voor dit programma gekozen omdat het het beste past bij een Daltonschool en daarmee aansluit bij onze pedagogische visie: eiegen verantwoordelijkheid en samen verantwoordelijk voor de groep!

 

'Een verstandige vraag is de helft van de wijsheid'

Neem gerust contact met ons op