Schoolreglement
 

Algemeen
Iedere leerling
• dient zich zodanig te gedragen dat hij/zij de overige leerlingen en medewerkers van de school niet
  lastig valt, bedreigt of anderszins in hun vrijheid beperkt
• dient zich te houden aan hetgeen in dit reglement wordt vermeld
• die zich niet aan de regels houdt zal met zijn/haar ouders worden uitgenodigd voor een gesprek
• die hierna nog geen verbetering in zijn/haar gedrag laat zien naar het oordeel van het team en/of
  directie kan voor één of meerdere dagen worden geschorst
• die daarna nog niet het gewenste gedrag vertoont kan van school worden verwijderd
 
Schoolregels
Aankomst op school
• De kinderen mogen 10 minuten voor schooltijd naar het klaslokaal. De ouders van de kinderen van  
  de groepen 1, 2 en 3 kunnen nog even mee de school in, als zij dat graag willen. In de gang wordt
  dan afscheid genomen van het kind. Een ouder van een nieuw "instromertje" mag de eerste dagen
  nog wel even mee het lokaal in. We verwachten dat de ouders om half negen de school verlaten.
• Bij de eerste bel, om tien minuten voor de aanvang van de lessen, worden de kinderen binnen
  verwacht. Bij de tweede bel beginnen de lessen.
• Indien een leerling 3 keer in een korte periode te laat komt, neemt de leerkracht contact op met de
  ouders / verzorgers van het kind om dit te bespreken. De gemiste schooltijd moet dan na lestijd
  worden ingehaald.
 
In en rond het schoolgebouw
• Lawaai maken in het hele gebouw, zoals schreeuwen, rennen e.d. zowel vóór als onder schooltijd wordt niet toegestaan.
• Tevens is het verboden te slaan, te schoppen en zich van grof taalgebruik te bedienen.
• Jassen en tassen worden netjes aan de kapstokken gehangen. In de onderbouw worden de tassen in de daarvoor bestemde kratten gelegd.
• De kinderen dienen geen afval achter te laten in de klas of daarbuiten. Daarvoor zijn er afvalbakken.
• In de lokalen mogen geen jassen en petten gedragen worden. Kauwgom, snoep, mobiele telefoons  e.d. zijn op school niet toegestaan. Ook speelgoed hoort niet op school. Op de speelgoedochtenden voor de onderbouw maken we daarop een uitzondering. Om redenen van hygiëne en allergie van  sommige kinderen kunnen we geen huisdieren in school toelaten.
• In de lokalen zorgt elke leerling mede voor een opgeruimd en gezellig lokaal.
• Steppen, skeelers, skates e.d. mogen niet gebruikt worden op het schoolplein of binnen de school. Steppen worden geparkeerd in de fietsenstalling.
 
Speelkwartier

• Tijdens het speelkwartier moeten de kinderen buiten blijven op de afgesproken plaatsen.
• Bij slechte weersomstandigheden blijven de kinderen in het eigen klaslokaal.
• 10 minuten voor de pauze mogen de kinderen in het lokaal hun boterham/fruit opeten tijdens een  (voor)leesmoment. Het is niet de bedoeling dat de kinderen dan snoep meenemen.
• De ochtendpauze is van 10:00 -10:15 uur

  
Onderbouwregels, voor de groepen 1-2
• Voor de goede orde vragen wij u om uw kind tijdig te brengen en op te halen.
• Bij het afhalen vragen wij u buiten te wachten tot de kinderen uit de school      worden gebracht door de leerkracht.
• Wilt u om welke reden dan ook uw kind eerder/later brengen/halen, laat dit dan s.v.p. van tevoren even weten aan de leerkracht.
• De kinderen eten 's morgens rond 10.15 uur hun boterham/fruit op en drinken hun melk o.i.d. Wilt u vooral aan de jongste kinderen niet te veel meegeven?
• Wellicht ten overvloede: snoepgoed als maaltijd is niet goed. Wilt u hier ook aan denken bij de  traktaties?
• Eén vrijdagochtend van de maand is het speelgoedochtend. D.w.z. dat de kinderen een eigen stuk speelgoed mee naar school mogen nemen.
• Voor het bewegingsonderwijs vragen wij ouders om voor hun kinderen gymschoenen op school te hebben. Deze gymschoenen, liefst zonder veters, blijven op school en worden bewaard in een  gymzak.
• Voor de verjaardag van papa/mama, mogen de kinderen iets maken. Voor  opa/oma of een zieke mag dat ook, wilt u het kind dan een briefje meegeven of het persoonlijk even zeggen?
• Bij regenachtig weer komen veel kinderen met laarzen aan op school. Graag zouden we de naam van het kind in de laarzen zien, zodat er geen verwarring of verwisseling ontstaat.
 

'Een verstandige vraag is de helft van de wijsheid'

Neem gerust contact met ons op