Passend Onderwijs
 
In het kader van  passend onderwijs participeert de school in het confessioneel WSNS-verband voor Arnhem en omgeving. De doelstelling hierbij is: meer kinderen met (complexe) problemen op te vangen in het basisonderwijs. Binnen het samenwerkingsverband is extra en aanvullende  deskundigheid samengebracht in het Zorgplatform. De school krijgt regelmatig bezoek van de schoolcontactpersoon van het samenwerkingsverband. Samen wordt overlegd wat er nog verder (op school) gedaan kan worden. Ook kan besloten worden om het kind aan te melden voor een onderzoek.
 
Advisering, onderzoek en begeleiding
Vanuit het zorgplatform vindt onderzoek plaats door een team van deskundigen: een orthopedagoog of een psycholoog, een maatschappelijk werker, een schoolarts of een leerkracht uit de speciale school voor basisonderwijs (ambulante begeleider). De hulpverlening vanuit het zorgplatform is in eerste instantie gericht op ondersteuning in het basisonderwijs.


bijlage passend onderwijs

'Een verstandige vraag is de helft van de wijsheid'

Neem gerust contact met ons op