De MR van De Dorendal

Als medezeggenschapsraad (MR) willen wij er aan bijdragen dat De Dorendal een school is voor alle kinderen en waar zij groot kunnen worden in een plezierige, veilige, educatieve en creatieve omgeving. Hierbij staat belangenbehartiging van kinderen, ouders en personeel centraal.
Als MR oefenen wij invloed uit op het schoolbeleid door het stellen van kritische vragen en het geven van (on)gevraagde adviezen. Daarnaast maken wij gebruik van de rechten en plichten zoals deze zijn vastgelegd in de wet en het medezeggenschapsstatuut van stichting Fluvius.
De MR staat achter de visie van de Dorendal en het Daltononderwijs. Wij toetsen de plannen en het beleid van school aan deze visie en specifiek aan het jaarplan. Hiermee verschilt de MR van de Ouderklankbordgroep. De OKBG is een adviesorgaan dat ondersteunend aan de beleidsvorming, maar niet toetsend is.

Contact
Om u op de hoogte te houden van wat wij doen, staat er met regelmaat een stukje 'Uit de MR' in de Dorendalinfo. Ook kunt u op deze website van onze vergaderingen inzien.
Op onze agenda staat altijd een onderdeel 'signalen van ouders en leerkrachten'. Heeft u een vraag of opmerking? Spreek ons dan aan of stuur een mailtje naar mr@dorendal.nl. Wij komen graag met u in contact!

2013-2014
Onze vergaderingen zijn openbaar. U kunt vooraf aangeven of u een vergadering wilt bijwonen. Dit schooljaar vergaderen wij nog op maandag 10 maart, 14 april, 12 mei en 30 juni.
Wij toetsen als MR onze vragen, adviezen en acties aan het jaarplan en benoemen naar aanleiding van dit plan jaarlijks een aantal speerpunten. Grote projecten voor schooljaar 2013 - 2014 zijn in ieder geval:
  • Sociaal emotionele ontwikkeling (het Vreedzame School programma)
  • Oudertevredenheidsonderzoek
  • Passend Onderwijs
  • Ontwikkeling in het kader van het Daltononderwijs, Reflectie (in 2015 is de volgende Daltonvisitatie)
  • Cultuur met kwaliteit (CMK)
  • De onderwijsvisie voor de nieuwbouw
Wat elk jaar terugkomt, zijn bijvoorbeeld de schoolgids, de begroting, het formatieplan en het vakantierooster.
 

'Een verstandige vraag is de helft van de wijsheid'

Neem gerust contact met ons op