Klachtenregeling

Klachtenregeling

In geval van problemen rond uw kind neemt u in eerste instantie contact op met de groepsleerkracht. Indien nodig kunt u vervolgens contact opnemen met de directeur van onze school.

Als vertrouwenspersoon is Susan Knottnerus op de Dorendal aanwezig. Met haar kunt u in contact komen via
susan.knottnerus@floresonderwijs.nl

Indien nodig kunt u conform het klachtenprotocol een klacht indienen bij de vertrouwenspersoon van Florẽs onderwijs. Dit protocol is een onderdeel van ons veiligheidsplan.

'Een verstandige vraag is de helft van de wijsheid'

Neem gerust contact met ons op