De directie is belast met de dagelijkse leiding van de school. De directie onderhoudt nauwe contacten met de ouderklankbord groep en is ook aanwezig bij de vergaderingen van deze commissie. Namens de school heeft de directeur zitting in de directieraad van Stichting Florẽsonderwijs. De directeur neemt ook deel aan het gemeentelijk directeuren overleg.
Verder maakt de directeur deel uit van de directieraad van Dalton Oost Nederland; het netwerk van Daltonscholen in de regio, waartoe ook de Dorendal behoort.

Onze directeur is Wieneke Reith

Haar mailadres is: wieneke.reith@floresonderwijs.nl

'Een verstandige vraag is de helft van de wijsheid'

Neem gerust contact met ons op