Ouderraad
 
De Ouderraad is bedoeld om de samenwerking tussen school en ouders te bevorderen en het team praktisch te ondersteunen bij het organiseren van tal van activiteiten. Dit zijn activiteiten die bovenop het verplichte schoolprogramma worden georganiseerd en de Dorendal tot een actieve school maken. Het team heeft bij veel activiteiten vaak tijd en handen tekort. In die gevallen wordt samenwerking met de ouderraad gezocht.
 
Over welke activiteiten gaat het?
 •       Schoolreisjes
 •       Kinderboekenweek
 •       Sinterklaasfeest
 •       Kerstviering
 •       Carnaval
 •       Voorjaarsproject
 •       Paasfeest
 •       Koningsspelen
 •       Sport- en spelletjesdag
 •       Kamp en afscheid groep 8
 •       Feestelijke afsluiting laatste schooldag
 
Waar bestaat die hulp uit?
• Organiseren en meedenken over de activiteit
• Aanspreken en overleg over extra hulp met (klassen)ouders
• Inkopen doen en de catering verzorgen
• Versieren van de school bij bepaalde thema's en feesten
 
De Ouderraad bestaat uit 8 tot 10 ouders waarvan de kinderen op de Dorendal naar school gaan. Ze komen ongeveer vier keer per jaar bijeen om de activiteiten te bespreken en taken te verdelen. Het jaarprogramma van de school bepaalt de agenda. Er is vanuit het docententeam altijd iemand bij de vergaderingen aanwezig. De Ouderraad heeft een voorzitter, secretaris en een penningmeester en minimaal zeven leden.
 
Door jaarlijks een ouderbijdrage voor elk kind te vragen, beschikt de Ouderraad over de financiële middelen. Deze bijdrage maakt het mogelijk om alle activiteiten te organiseren én te financieren. Deze bijdrage is vrijwillig en wordt gedeeld met de Ouderklankbordgroep. Jaarlijks stelt de MR de hoogte van de ouderbijdrage vast.
 
Als u meer wil weten over de activiteiten van de Ouderraad of graag wil meehelpen, benader dan één van ons. Alle hulp is welkom, vele handen maken licht werk! U vindt de namen van de leden onder andere in de adressenlijst achterin de schoolgids. Een foto van de leden van de ouderraad vindt u door te klikken op 'wie zitten er in de ouderraad'.

'Een verstandige vraag is de helft van de wijsheid'

Neem gerust contact met ons op